Zarządzenie nr 934/2016/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 3/2017 na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta Poznania z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2017 roku - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka (dla przedsiębiorców).

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2016-12-27

Data wejścia w życie zarządzenia

2016-12-27

Kategoria zarządzenia

Programy wieloletnie i roczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-06-05 16:14:47.0