Zarządzenie nr 949/2021/P

w sprawie nabycia przez Miasto Poznań prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z własnością posadowionych na niej budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, położonej w Poznaniu, stanowiącej ulicę Maków Polnych, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 228/16 z arkusza mapy 23, obręb Umultowo, dla której w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzona jest księga wieczysta o numerze PO1P/00332470/5.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-12-10

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-12-10

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-19 08:20:06.0