Zarządzenie nr 95/2016/P

w sprawie powołania Zespołu ds. usprawnień transportowych w mieście Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2016-02-04

Data wejścia w życie zarządzenia

2016-02-04

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

Zarząd Dróg Miejskich

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-05-29 16:17:17.0