Zarządzenie nr 951/2017/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2018 i 2019 roku - "Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka" (dla przedsiębiorców).

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-12-27

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-12-27

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-25 08:19:48.0