Zarządzenie nr 957/2021/P

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu, ul. Przełajowa 6, pani Wioletcie Dachterze.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-12-13

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-12-13

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-19 08:20:06.0