Zarządzenie nr 959/2021/P

w sprawie przyjęcia do realizacji Programu "Przyjazne Podwórko".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-12-14

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-12-14

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

WGKo

Jednostka odpowiedzialna za realizację

WGKo

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-19 08:20:06.0