Zarządzenie nr 966/2021/P

w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwo Społecznego sp. z o.o.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-12-15

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-12-15

Kategoria zarządzenia

Udział miasta w spółkach

Jednostka przygotowująca

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-14 16:14:07.0