Zarządzenie nr 968/2021/P

w sprawie nabycia przez Miasto Poznań własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Poznaniu przy ulicy Obodrzyckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: dziaka 26/21 z arkusza mapy 14 obręb Żegrze, dla której w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzona jest księga wieczysta o numerze xxx.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-12-15

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-12-15

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

numer księgi wieczystej, cena

Podstawa prawna

ustawa o ochronie danych osobowych

Osoba dokonująca wyłączenia

Violetta Leszczyńska

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-08-19 16:17:02.0