Zarządzenie nr 977/2019/P

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 48 im. gen. Oswalda Franka w Poznaniu, ul. Sarmacka 105.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-12-03

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-12-03

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-01-22 08:28:53.0