Zarządzenie nr 986/2019/P

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Ogród Zoologiczny.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-12-03

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-12-26

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

WGko

Jednostka odpowiedzialna za realizację

WGKo#Ogród Zoologiczny

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-04-09 16:16:56.0