Zarządzenie nr 989/2021/P

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 2 w Poznaniu, ul. Grobla 1, pani Luizie Gierwazik.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-12-21

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-12-21

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-14 16:14:07.0