Zarządzenie nr 990/2021/P

w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania, w drodze umowy sprzedaży:- własności nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu, w rejonie ulicy Hodowlanej, stanowiącej działkę nr 249/7, z arkusza mapy 23, obręb Morasko, o powierzchni 885 m, dla której w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzona jest księga wieczysta o numerze xxx, - własności nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu, w rejonie ulicy Hodowlanej, stanowiącej działkę nr 250/5, z arkusza mapy 23, obręb Morasko, o powierzchni 7439 m, dla której w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzona jest księga wieczysta o numerze xxx, - udziału wynoszącego 2189/2981 części we własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 250/15 o powierzchni 2981 m oraz udziału wynoszącego 3621/5748 części we własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 252 o powierzchni 5748 m, z arkusza mapy 23, obręb Morasko, dla których w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzona jest księga wieczysta o numerze xxx,oraz w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania, w drodze darowizny:- udziału wynoszącego 792/2981 części we własności nieruchomości stanowiącej opisaną powyżej działkę nr 250/15 oraz udziału wynoszącego 2127/5748 części we własności nieruchomości stanowiącej opisaną powyżej działkę nr 252, z arkusza mapy 23, obręb Morasko.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-12-21

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-12-21

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

Numery ksiąg wieczystych oraz ceny.

Podstawa prawna

Ustawa o ochronie danych osobowych.

Osoba dokonująca wyłączenia

Mateusz Marciniak

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-19 08:20:06.0