Zarządzenie nr 993/2018/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 19/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019 z rozdziału 92605 w obszarze "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej" oraz rozdziału 85153 w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym", realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-12-21

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-12-21

Kategoria zarządzenia

Kultura fizyczna i sport

Jednostka przygotowująca

Wydział Sportu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Sportu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-10 16:35:27.0