Zarządzenie nr 993/2019/P

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektów miejskich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
1) rehabilitacji społecznej;
2) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania;
3) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-12-05

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-12-05

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-01-22 08:28:53.0