Zarządzenie nr 995/2019/P

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych zespołów szkół.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-12-06

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-12-06

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-25 11:08:23.0