Zarządzenie nr 370/2008/P

W sprawie Programu Przeciwdziałania Procederowi Żebractwa na terenie miasta Poznania na lata 2008-2010.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2008-07-04

Data wejścia w życie zarządzenia

2008-07-04

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-02-01 16:13:49.0