Zarządzenie nr 1062/2020/P

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Papuszy, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2020-12-22

Data wejścia w życie zarządzenia

2020-12-22

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-04-09 16:25:37.0