Zarządzenie nr 123/2022/P

w sprawie zasad polityki Urzędu Miasta Poznania dotyczącej komunikowania w mediach społecznościowych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-02-21

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-02-21

Kategoria zarządzenia

  • Różne

Jednostka przygotowująca

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-06-18 08:23:50.0