Zarządzenie nr 133/2020/P

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonych w Poznaniu w rejonie ulic Karpia, Sielawy oraz Michałowo.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2020-02-20

Data wejścia w życie zarządzenia

2020-02-20

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-18 16:14:59.0