Zarządzenie nr 17/2016/K

w sprawie organizacji spotkań Prezydenta Miasta Poznania z mieszkańcami.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2016-05-12

Data wejścia w życie zarządzenia

2016-05-12

Kategoria zarządzenia

  • Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-07-17 16:16:56.0