Zarządzenie nr 192/2015/P

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu "Zielony Poznań".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2015-03-26

Data wejścia w życie zarządzenia

2015-03-26

Kategoria zarządzenia

  • Działalność gospodarcza

Jednostka przygotowująca

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zmienia zarządzenie nr

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-06-21 16:15:54.0