Zarządzenie nr 205/2014/P

w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu "Zielony Poznań".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2014-04-14

Data wejścia w życie zarządzenia

2014-04-14

Kategoria zarządzenia

  • Rolnictwo i zieleń miejska

Jednostka przygotowująca

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-07-15 16:15:30.0