Zarządzenie nr 222/2019/P

w sprawie powołania Zespołu do spraw wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania w kadencji Rady Miasta Poznania 2018-2023.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-03-07

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-03-07

Kategoria zarządzenia

Zespoły zadaniowe i organy doradcze

Jednostka przygotowująca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Urbanistyki i Architektury

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-25 16:14:37.0