Zarządzenie nr 25/2014/P

w sprawie sposobu i trybu wyboru dzierżawcy/najemcy komunalnych nieruchomości gruntowych lub ich części, w trybie bezprzetargowym, w drodze konkursu na wysokość stawki czynszu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2014-01-20

Data wejścia w życie zarządzenia

2014-01-20

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zmieniony zarządzeniem nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-24 16:14:27.0