Zarządzenie nr 29/2015/K

w sprawie zasad polityki Miasta Poznania dotyczącej komunikowania w mediach społecznościowych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2015-08-10

Data wejścia w życie zarządzenia

2015-08-10

Kategoria zarządzenia

  • Różne

Jednostka przygotowująca

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Uchyla zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-05-17 16:20:17.0