Zarządzenie nr 29/2015/K

w sprawie zasad polityki Miasta Poznania dotyczącej komunikowania w mediach społecznościowych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2015-08-10

Data wejścia w życie zarządzenia

2015-08-10

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Gabinet Prezydenta

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-15 16:14:44.0