Zarządzenie nr 351/2018/P

w sprawie powołania Rady Wydawnictwa Miejskiego Posnania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-05-22

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-05-22

Kategoria zarządzenia

  • Kultura i sztuka
  • Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-02-29 16:16:12.0