Zarządzenie nr 399/2022/P

w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Poznania poprzez przyjęcie standardów ochrony drzew.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-05-17

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-05-17

Kategoria zarządzenia

  • Ochrona środowiska

Jednostka przygotowująca

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-06-21 16:15:53.0