Zarządzenie nr 411/2003/P

W sprawie zmiany zarządzenia z dnia 18.04.2003 r. nr 329/2003/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie wydatkowania środkow z budżetu Miasta z działu 853, z rozdziału 85395 "Pozostała działalność" na realizację zadań publicznych w 2003 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym działań na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-05-22

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-05-22

Kategoria zarządzenia

Pozostała działalność

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-12-04 16:21:36.0