Zarządzenie nr 442/2021/P

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 129 w Poznaniu, os. Przyjaźni 135.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-05-24

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-05-24

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-09-24 16:14:28.0