Zarządzenie nr 463/2021/P

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania w kadencji Rady Miasta Poznania 2018-2023.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-06-01

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-06-01

Kategoria zarządzenia

Zespoły zadaniowe i organy doradcze

Jednostka przygotowująca

WUiA

Jednostka odpowiedzialna za realizację

WUiA

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-09-16 16:13:58.0