Zarządzenie nr 506/2021/P

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-06-17

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-06-17

Kategoria zarządzenia

Kultura i sztuka

Jednostka przygotowująca

Wydział Kultury

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Kultury

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-09-24 16:14:28.0