Zarządzenie nr 562/2021/P

w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. ujednolicenia zasad funkcjonowania miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-07-02

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-07-02

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne#Zespoły zadaniowe i organy doradcze

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-12-08 08:20:45.0