Zarządzenie nr 566/2021/P

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-07-08

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-07-08

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-29 16:13:48.0