Zarządzenie nr 585/2021/P

w sprawie zasad utrzymania pomników, tablic pamiątkowych oraz rzeźb na nieruchomościach należących do Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-07-15

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-07-15

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

WGKo

Jednostka odpowiedzialna za realizację

dyrektorzy biur i wydziałów UMP#dyrektorzy jednostek organizacyjnych#Kierownicy jednostek organizacyjnych#WGKo

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-12-06 08:16:36.0