Zarządzenie nr 592/2019/P

w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości gruntowej, zapisanej w księdze wieczystej nr xxx, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 308/3, obręb Morasko, arkusz mapy 31.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-07-15

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-07-15

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Zarząd Dróg Miejskich

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osób fizycznych. Należy zatem wyłączyć informacje w zakresie danych osobowych (nazwisko i imię, NIP, PESEL oraz cenę zakupu, nr kw)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 tekst jedn.)

Osoba dokonująca wyłączenia

Weronika Rzywucka-Korcz

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-08-13 16:20:37.0