Zarządzenie nr 593/2021/P

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Święty Wojciech 1 i 1a, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Poznań, arkusz mapy 07, działka nr 53/1, przeznaczonej przez Miasto Poznań do zbycia w zamian za udział wynoszący 1/2 w prawie współwłasności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Ostrówek 6, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Śródka, arkusz mapy 12, działka nr 7.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-07-19

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-07-19

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-29 16:13:48.0