Zarządzenie nr 594/2021/P

w sprawie powołania Zespołu ds. polityki senioralnej dla Miasta Poznania na lata 2022-2026.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-07-19

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-07-19

Kategoria zarządzenia

Zespoły zadaniowe i organy doradcze

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-12-03 16:16:25.0