Zarządzenie nr 604/2022/P

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-07-29

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-07-29

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

BCiC

Jednostka odpowiedzialna za realizację

BCiC#dyrektorzy biur i wydziałów#Kierownicy mjo

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-11-25 16:14:13.0