Zarządzenie nr 608/2021/P

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji trasy tramwajowej "Poznań Wschód" w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-07-27

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-07-27

Kategoria zarządzenia

Konsultacje społeczne

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Gabinet Prezydenta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-12-07 16:25:34.0