Zarządzenie nr 609/2021/P

w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Małgorzatą Nawojczyk na stanowisku nauczyciela Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, ul. Świerkowa 8.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-07-27

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-07-27

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

paragraf 2

Podstawa prawna

ustawa o ochronie danych osobowych

Osoba dokonująca wyłączenia

Ewa Gągało

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-12-03 16:16:25.0