Zarządzenie nr 615/2021/P

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 72/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Promocja i organizacja wolontariatu" w roku 2021.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-07-28

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-07-28

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-30 16:15:55.0