Zarządzenie nr 618/2003/P

W sprawie powierzenia pani Wiesławie Kotlarskiej obowiązków dyrektora Ośrodka Adaptacyjno-Opiekuńczego z siedzibą w Poznaniu przy Al.Wielkopolskiej 21/25

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-08-13

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-08-13

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-06-04 16:16:15.0