Zarządzenie nr 630/2021/P

w sprawie powierzenia pani Lucynie Karbowiak stanowiska dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. 296/298.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-08-02

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-08-02

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-30 16:15:55.0