Zarządzenie nr 639/2021/P

w sprawie odwołania pani Klaudii Sobeckiej-Szcześniak ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 51 w Poznaniu, ul. Głogowska 40.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-08-04

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-08-04

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-30 16:15:55.0