Zarządzenie nr 664/2021/P

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/139/VII/2021 Rady Osiedla Strzeszyn z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wyboru zastępców Przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-08-16

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-08-16

Kategoria zarządzenia

Jednostki pomocnicze

Jednostka przygotowująca

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-12-03 16:16:25.0