Zarządzenie nr 668/2021/P

w sprawie nabycia przez Miasto Poznań własności nieruchomości położonych w Poznaniu przy ulicy Braniewskiej - Myśliborskiej - Tczewskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 108/10, 108/31, 108/35 z arkusza mapy 12 obr. Krzyżowniki, zapisanych w księdze wieczystej .......... oraz działki nr 108/32 z arkusza mapy 12 obr. Krzyżowniki, zapisanej w księdze wieczystej ................

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-08-17

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-08-17

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

nr kw

Podstawa prawna

ustawa o ochronie danych osobowych

Osoba dokonująca wyłączenia

Małgorzata Mróz

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-12-03 16:16:25.0