Zarządzenie nr 670/2021/P

w sprawie Instrukcji w sprawie sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-08-19

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-08-19

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Finansowy

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Finansowy

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-30 16:15:55.0