Zarządzenie nr 707/2021/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 77/2021 ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Poznania w dniu 30 lipca 2021 r. na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" na rok 2021 w zakresie realizacji integrujących społeczność lokalną wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i animacyjnych w przestrzeni Domu Tramwajarza.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-09-07

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-09-07

Kategoria zarządzenia

Kultura i sztuka

Jednostka przygotowująca

Wydział Kultury

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Kultury

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-12-06 16:16:18.0