Zarządzenie nr 722/2021/P

w sprawie udostępniania nieruchomości komunalnych pod budowę i lokalizację urządzeń przesyłowych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-09-14

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-10-01

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-26 16:15:59.0