Zarządzenie nr 746/2020/P

w sprawie powołania zespołu ds. adaptacji lasów komunalnych Miasta Poznania do zmian klimatycznych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2020-10-02

Data wejścia w życie zarządzenia

2020-10-02

Kategoria zarządzenia

Ochrona środowiska#Zespoły zadaniowe i organy doradcze

Jednostka przygotowująca

WKOS

Jednostka odpowiedzialna za realizację

WKOS#Zakład Lasów Poznańskich

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-27 08:20:37.0